Uusi menetelmä teräsrunkoisten hallien korjaamiseen

Työmaalla tapahtuvan hitsaamisen on pitkään sanottu olevan suunnitteluvirhe. Niin se mielestämme onkin.

Työmaalla tehtävän hitsaustyön laatu asetetaan samalle tasolle kuin konepajassa tapahtuvan. Työmaaolosuhteissa on kuitenkin monin verroin vaikeampaa saavuttaa laadukas lopputulos, koska hitsattava kohde on usein vaikeassa paikassa. Lisäksi työn suoritus vaikeutuu usein vaikeiden työasentojen takia. Oman haasteensa tuo myös hitsauksen valmistelu, kun liitettävät osat tulisivat olla hyvin puhdistettuja ja kuivia. Pintakäsittely hitsauksen jälkeen on mahdollista tehdä hyvin, mutta käytännössä työmaahitsit joudutaan jossain vaiheessa rakennuksen elinkaarta pintakäsittelemään kuitenkin uudelleen. Tässä vain muutama esimerkki, minkä vuoksi hitsaamista työmaaolosuhteissa tulisi kaikin keinoin välttää.

Näiden ongelmien pohjalta aloitimme kehittämään menetelmää, jossa hitsit korvataan erityyppisillä kuormaa kantavilla liitoksilla. Alustavat laboratoriokokeet ja teoriatarkastelu lupaavatkin hyvää, mutta menetelmästä varmistutaan lähiaikoina tutkimustulosten valmistuttua.

Tämän uuden menetelmän avulla voimme tarjota entistä laadukkaampia korjausratkaisuja mm. Nordic Hall -tyyppisten, alimitoitettujen hallien omistajille!