Bau Log Oy kehittää ratkaisua pientalorakentamiseen

Bau Log Oy on hämäläinen yritys, joka on kehittänyt vuosien ajan innovatiivista pystyhirsirakennetta. Yritys oli myös mukana InnoSuomi -liikeideakilpailussa hyvin tuloksin!

Olemme mukana kehittämässä rakenneratkaisuja suomalaiseen ja kansainväliseenkin rakentamiseen. Yritys toteuttaa pilottina pientalomallisen rakennuksen vuoden 2011 aikana, vastaamme rakennesuunnittelusta yhteistyössä T. Korkeamäki Ky:n kanssa.