Kehitystyö jatkuu yhteistyössä YIT:n kanssa

Jatkamme yhteistyössä YIT:n sekä T. Korkeamäki Ky:n kanssa ohutlevyteräksestä valmistettavan kevyen konehuoneen kehittelyä.

Ensimmäisen version kokemuksista viisastuneina optimoimme rakenteita edelleen kevyemmän lopputuloksen saavuttamiseksi. Rakenne on haastava sekä lujuusteknisesti että rakennusfysikaalisesti.