Leveärunkoiset rakennukset tarkastetaan

Eduskunta hyväksyi äänestyksessä viime perjantaina 20.2.2015 maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen sekä uuden lain laajarunkoisten rakennusten kertaluontoisesta tarkastamisesta.

Uusi laki koskee kaikkia vanhoja rakennuksia, joissa kantavan kattorakenteen jänneväli on yli 18 metriä. Jos kantava rakenne on tehty paikan päällä, on jänneväliraja 15 m. Lisäksi rakennuksen pinta-ala tulee olla yli 1000 m². Kaikkiaan laki tulee koskemaan arviolta 10 000 rakennusta Suomessa.

Tarkastus tulee suorittaa neljän vuoden sisällä lain voimaan tulosta, jos suunnittelu on tehty erillisenä toimeksiantona. Jos rakennus on toteutettu ns. KVR-urakkana, johon sisältyy suunnittelu, on aikaa vain 2 vuotta lain voimaan tulosta. Laki ei koske rakennuksia, joiden suunnittelussa on käytetty ulkopuolista tarkastusta eli nk. erityismenettelyä.

Tarkastuksesta annetaan arviointitodistus.

 

Alamme tarjoamaan tarkastuspalvelua heti, kun tarkastusten hyvät käytännöt selkenevät. Kokemustemme perusteella mm. Nordic Hall -tyyppiset rakenteet – joita on perinteisesti paljon mm. ratsastusmaneeseina – ovat erityisen riskialttiita.

Tarjoamme asiakkaillemme kustannustehokkaita korjausratkaisuja, joita kehitetään koko ajan paremmiksi. Viimeisimpänä innovaationa kehitämme mm. korjausmenetelmää, jossa vältetään kaikki työmaalla tapahtuva hitsaaminen. Näin päästään huomattavan laadukkaaseen lopputulokseen ja pitkään elinkaareen!