Rakenteiden tarkastustoiminta käynnistyy

Laki laajarunkoisten rakennusten kertaluontoisesta tarkastuksesta on pikkuhiljaa saanut kiinteistöjen omistajat liikkeelle. Aikaa suorittaa rakenteiden tarkastus yli 1000 m² ja 15/18 m jännevälin rakennuksiin on enää vain vajaa vuosi, jos suunnittelu on sisältynyt rakennusurakkaan. Mikäli suunnittelu on tilattu eri yritykseltä, aikaa on vajaa 3 vuotta (huhtikuuhun 2019). Maapohjaiset hallit (maneesit) tulee tarkastaa jännevälistä riippumatta, mikäli pinta-ala on yli 1000 m².

Lue lisää: Leveärunkoiset rakennukset tarkastettava

Olemme erikoistuneet Nordic Hall -tyyppisten teräsrunkojen tarkastuksiin. Nyt tarkastimme 2100 m² teräsrunkoisen jäähallin Forssassa. Palveluun kuului myös vertailulaskelmien tekeminen, sillä alkuperäisiä laskelmia ei ollut saatavilla. Tarkastusraportissa esitimme myös ehdotuksia rungon kestävyyden parantamiseksi.

Forssan jäähallin rakenteet laskettiin elementtimenetelmällä.

Joskus liitosten kestävyyksiä joudutaan arvioimaan tarkemmin: Kuvassa on erään hallin putkipalkkiristikon liitos.